About Us

Daily Times Of Nigeria là tạp chí đặc biệt về con người và đất nước Nigeria – quốc gia có dân số đông nhất Châu Phi.

Là một quốc gia nghèo của Châu Phi, Nigeria đối mặt với nhiều khó khăn về kinh tế, chính trị, sức khỏe và chất lượng sống của người dân.

Tuy vậy, đằng sau những khó khăn đó là những nét đẹp về văn hóa và con người nơi đây.Nếu có một dịp đặt chân đến Nigeria, chắc chắn bạn sẽ có những trải nghiệm thật sự đặc biệt.

Dailytimesofnigeria.com sẽ truyền tải những nét đẹp và những vấn nạn mà Nigeria đang gặp phải để mọi người hiểu hơn về đất nước của “những chú đại bàng xanh” này.